logo

Si të "JEMI PROAKTIV" duke përdorur Udhëzimet e reja nga OBSH për Aktivitet Fizik 

"Udhëzimet e reja nga OBSH për aktivitetin fizik dhe sjelljen sedentare" u publikuan më 26 nëntor 2020.

#BeProActive

Use the new WHO Guidelines on Physical Activity to influence the influencers