logo

Sport #WithoutWaste

Sport #WithoutWaste

Projekti Sport #WithoutWaste është një partneritet shumëdisiplinor bashkëpunues që fokusohet midis 6 vendeve në rajonin e Ballkanit: Bullgari, Rumani, Hungari, Serbi, Shqipëri dhe Turqi.

Projekti aspiron të transferojë, përshtasë dhe shkallëzojë praktikat e testuara kombëtare për të pasur qytete dhe evente #Pa mbeturina nga Bullgaria në vendet partnere, me fokus në sektorin lokal të sportit. Me partnerët dhe rrjetet e tyre lokale, synojmë të krijojmë dhe transferojmë idetë e një mjedisi pa mbeturina tek organizatorë të tjerë lokalë të sportit dhe institucione arsimore si shkolla ​​dhe universitete.

Gjatë projektit do të:

Qëllimi kryesor i projektit është të fillojë një lëvizje Sport#WithoutWaste që përfshin sportin bazë duke koordinuar evente sportive bazë pa mbeturina dhe duke ndërtuar kapacitetet e palëve përkatëse të interesit për të koordinuar këto evente.

Në zhvillim të këtij projekti, grupi i punës do të punojë gjithashtu për të zhvilluar dhe prezantuar politika për parandalimin e mbeturinave dhe praktikat e qëndrueshme për fushatat dhe eventet e sportit bazë.

Pse?

Ngjarjet masive si festivale, koncerte dhe shfaqje, ngjarje sportive etj. janë disa nga ngjarjet më të këndshme dhe të shumëpritura në çdo qytet. Megjithatë, përveç atmosferës së bukur që krijojnë, sjellin edhe shumë mbeturina. Ne priremi t'i kushtojmë pak vëmendje vendit ku i hedhim mbeturinat duke lënë shpesh pas shumë shishe qelqi dhe plastike, si dhe letra dhe mbështjellje plastike. Nëse nuk krijohet një sistem i veçantë grumbullimi i mbetjeve, jo të gjitha mbetjet e riciklueshme do mund të riciklohen, duke e dëmtuar mjedisin.

Lajme

Disclaimer - "Sport #WithoutWaste financohet nga Bashkimi Europian. Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura janë vetëm ato të autorit(ve) dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Bashkimit Europian ose EACEA. As Bashkimi Europian dhe as autoriteti dhënies nuk mund të mbajnë përgjegjësi për to."

 

Projekti Sport #WithoutWaste është një partneritet shumëdisiplinor bashkëpunues që fokusohet midis 6 vendeve në rajonin e Ballkanit: Bullgari, Rumani, Hungari, Serbi, Shqipëri dhe Turqi.