logo

TË SHËNDETSHËM ME SPORT, TË USHQYER ME ART

14 Dhjetor 2021, Stadiumi "Selman Stërmasi", Tiranë

FSHSSH me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit Sportit, Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, Znj. Zhaneta Beqiri, Drejtoria e Zhvillimit dhe Kujdesit, Znj. Enkeleda Isaku, Sektori i Administrimit të Kopshteve, Znj. Larisa Haxhi, Klubi i Futbollit Tirana, Znjsh. Goldi Halili dhe Bashkia Tiranë, Z. Gjergj Muzaka organizojnë me fëmijët e kopshteve aktivitetin 'Të shëndetshëm me sport, të ushqyer me art'.

 

SË BASHKU, ANGAZHOJMË KOPSHTET NË LËVIZJE