logo

Konferenca Ndërkombëtare 'Se la scuola si mette a correre', 'La corsa di Miguel'

FSHSSH ka përfaqësuar Shqipërinë, në Konferencën Ndërkombëtare, “Se la scuola si mette a correre”, “La corsa di Miguel”, në Romë, Itali 24-25 janar 2020, ku të pranishme ishin 7 shtete. 

Presidenti Dimraj, mbajti leksionin 'Una nuova strategia nell’insegnamento dell'educazione fisica per correggere gli errori del passato'.

Kliko Programin e Konferencës

Materiali FSHSSH, do publikohet në Revistën ‘Scuola dello Sport - Rivista di Cultura sportiva’

FSHSSH ka përfaqësuar Shqipërinë, në Konferencën Ndërkombëtare, “Se la scuola si mette a correre”, “La corsa di Miguel”, Romë